วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562

เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสีสันที่สุด มีสุขบ้างทุกบ้างตามประสาคนเรา มีร้องไห้ เสียใจ หัวเราะ มีคนรักมีคนเกลียด เพราะชีวิตมีอะไรมากว่าที่คิดและคาดหวัง

เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสีสันที่สุด มีสุขบ้างทุกบ้างตามประสาคนเรา มีร้องไห้ เสียใจ หัวเราะ มีคนรักมีคนเกลียด เพราะชีวิตมีอะไรมากว่าที่คิดและค...